Wonen Noordwest Friesland neemt 142 woningen over van Elkien

WJELSRYP - Wonen Noordwest Friesland neemt per 1 september in totaal 142 woningen over van Elkien in Winsum, Wjelsryp en Spannum.

De contracten van de zittende huurders blijven volgens Wonen Noordwest Friesland vooralsnog ongewijzigd. De bewoners zijn per brief geïnformeerd over de overname. Op woensdag 28 juni houden Elkien en Wonen Noordwest Friesland een inloopspreekuur voor vragen.

Elkien en Wonen Noordwest Friesland zijn beiden aangesloten bij Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland. Zij hebben volgens beide positief gereageerd op de overdracht.

Het woningbestand sluit volgens Wonen Noordwest Friesland aan bij het huidige woningbezit van de aanbieder van huur- en koopwoningen. Daarnaast heeft Elkien aangegeven zich meer te willen richten op de grote kernen in haar werkgebied. Dat betreft onder andere Leeuwarden, Sneek en Gorredijk.