Sportieve strijd bij pearkekeatsen in Achlum

Achlum - De kaatsers kwamen dit weekend in Achlum in actie bij het peaerkeatsen met de zachte bal.

Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag. Er stonden bij de senioren maar liefst 22 parturen op de lijst en bij de jeugd ook nog 10. Gelukkig is het veld lekker groot. Bij de jeugd 5 perken en bij de senioren maar liefst 8 perken. De veldcommissie draait hier haar hand niet voor om. Bij de jeugd werd gekaatst middels een variapoule (B-klasse) en een normaal poulesysteem. De zachte bal zorgt soms voor verrassende uitslagen en de kids blijven maar rennen met al die stuiten. In de B-klasse hadden Rudmer en Niek de meeste punten bijeen geslagen en in de A-klasse waren Anita, Jena en Annika de sterksten. De senioren waren opgedeeld in 2 klassen, waarbij de A-klasse nog weer opgedeeld in 2 poules van 4. De 14 parturen in de B-klasse maakten er een gewone competitie van. Van te voren je geld inzetten op een winnaar is hier een lucky shot. De parturen zijn zo aan elkaar gewaagd, dat voorspellingen moeilijk te maken zijn. Deze zaterdag was het jonge partuur met Jens en Leonie de sterksten, knap gedaan. In de A-klasse werd er fel om de punten gestreden. Hier al 4 jaar achtereen een andere winnaar, dus alles lag open. Winst voor de jongelingen of is de oudere generatie toch nog te tûk? Na zeer spannende partijen mochten de jongelingen Sjaak en Thomaske de kransen mee naar huis nemen. De kransen voor deze partij werden aangeboden door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma. Wat een sportieve dag met heel veel kaatsplezier. Prachtig om te zien dat een kaatser een partner meeneemt die nog niet heel bekend is met het spel en zich dan vervolgens in een paar omlopen het spel redelijk meester maakt. Wij kijken nu al uit naar de editie van 2018.

Uitslagen

Jeugd, A-klasse 1e prijs Anita Vrieswijk, Jena Yntema, Annika Faber 2e prijs Senna Jeeninga, Rikst Jonker, AnouskaLouwsma B-klasse 1e prijs Rudmer Faber, Niek Douna 2e prijs Annebeth Scheffer, Sander Yntema, Anne Jellema 3e prijs Melle Talsma, Rutmer Louwsma Senioren, A-klasse 1e prijs Sjaak Bakker en Thomaske Leijendekker 2e prijs Peter Yntema en Anouk Eijer 3e prijs Henk en Gerrie Talsma B-klasse 1e prijs Jens Hilarides en Leonie Vrieswijk 2e prijs Bert Faber en Ulienke Bruinsma 3e prijs Andries Nieuwenhuis en Maaike Bruinsma 1e prijs vr Jan Vrieswijk en Klaske Rijpma 2e prijs vr Wilfred en Wytske Vrieswijk