Steve Jobsschool Franeker gaat vol goede moed door

FRANEKER - In tegenstelling tot diverse andere Steve Jobsscholen blijft OBS De Steven uit Franeker wel onderwijs met de iPad aanbieden.

Dat bevestigt directeur Yde Koopmans van de honderdtwintig leerlingen tellende school aan de Franeker Courant. OBS De steven startte dit schooljaar met het onderwijs volgens het principe dat Maurice de Hond bedacht. ,,Diverse zaken op de achtergrond zoals de ICT zijn nu klaar. Volgend schooljaar gaan we volle bak van start, maar wel met beide voeten op de grond. We hebben geleerd van de fouten van anderen. Ouders zijn ondertussen ingelicht.” Koopmans zegt dat OBS De Steven er bewust voor heeft gekozen om het onderwijs in drie jaar tijd stapsgewijs in te voeren. ,,We willen namelijk niet experimenteren met kinderen. De iPad is een middel en geen doel. Het ontwikkelen van de fijne motoriek blijft voorop staan.” Onlangs werd bekend dat ruim de helft van de scholen die de afgelopen vier jaar overstapten op het Steve Jobs onderwijs of overwogen dat te doen hier mee is gestopt. De hoge kosten die De Hond hen in rekening bracht noemden zij als belangrijkste reden. Naast een maandbedrag van negen euro per kind zou De Hond dwingend opleggen hoe zij hun school moeten organiseren. Koopmans: ,,Aan het onderwijs ligt het niet. Aan het financiële gedeelte wel. Wij wisten van tevoren na de fusie tussen De Fûgelflecht en Kleyenburg echter precies wat we moesten investeren en hebben onze eigen financiën aangesproken. Zo hebben wij bijvoorbeeld de iPads betaald in plaats van dat ouders dat moesten doen. Wij gaan dan ook met volle moed door samen met de ouders.” Ondertussen zijn er veertien Steve Jobsscholen. Friesland kent er twee met Franeker en Sneek. De Hond zelf dacht vier jaar geleden dat er in 2016 meer dan honderd van dergelijke scholen zouden zijn die zouden werken volgens de methode van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Dat aantal is dus bij lange na niet gehaald. (Tekst Jitze Hooghiemstra)