Simy Sevenster verwezenlijkt droom met optekenen liefde voor Wier

WIER - Al langere tijd liep Simy Sevenster-De Jong met het idee rond om een boek te schrijven over de geschiedenis van Wier, de historie van het kleine dorp moest worden opgetekend.

In 2000 begon Sevenster met het verzamelen van gegevens en nu, zeventien jaar later is het boek klaar. Het is een lijvig boekwerk geworden wat anderhalve kilo weegt en zo’n zeshonderd pagina’s telt. Alles wat met Wier en de Wiersters te maken heeft, heeft een plekje gekregen in het boek wat de titel ‘Wier is it en Wier silitbliuwe’ gekregen heeft.

,,Ik wilde de geschiedenis van Wier altijd al optekenen. De liefde voor de geschiedenis van het dorp heb ik meegekregen van mijn vader. Iedere zondag schreef hij een stukje over de huizen van het dorp, de bewoners, wat ze deden en wat hun bijnamen waren. Stukje bij beetje heb ik alles over getypt, vele uren doorgebracht achter de computer om alle handgeschreven stukjes er in te zetten en er een verhaal van te maken.”

’s Morgens zat zij achter de computer, ’s middags moest ze er even uit. „Naar buiten of de stad in. Dan had ik het helemaal gehad. Mijn man Anton heeft mij al die jaren geweldig gesteund. Hij kookte het eten en deed het huishouden, zodat ik mij helemaal op het boek kon storten.”

Naast herinneringen opschrijven bracht Sevenster vele uren door met het uitzoeken van alle informatie die ze maar kon vinden. ,,De oorsprong van het dorp is niet terug te vinden, daar heb ik een wat geromantiseerd verhaal van gemaakt. Vele uren heb ik doorgebracht bij het kadaster en bij Tresoar. Daarnaast heb ik veel inwoners en oud inwoners gesproken over hun tijd in Wier. Er staan vijfentachtig huizen, nu wonen er zo’n tweehonderd mensen. Op het hoogtepunt, rond 1900, waren dat er 375.”

Destijds hadden de boeren nog veel arbeiders, later kwam de mechanisatie en waren er minder mensen nodig voor het werk. Over alle huizen, de bewoners, de boeren, het landgoed Lauta-state wat in 1748 door brand is vergaan, de school die al in 1932 dicht ging, het café en de winkels die allemaal verdwenen zijn, is van alles te lezen in het boek. ,,De tram die door het dorp ging, omdat een boer geen land wilde verkopen voor een route ten noorden van het dorp. Levensgevaarlijk die tram door het dorp, er zijn veel ongelukken gebeurd in die tijd.”

Sevenster was ook vele jaren betrokken bij de restauratie van de kerk in het dorp. ,,Zes jaar ben ik bezig geweest met de kerk van Wier, mijn vader was de laatste kerkvoogd. De kerk nam in 2007 deel aan het tv-programma Restauratie om één miljoen euro te kunnen binnenhalen voor het herstel, maar won net niet. Dankzij Jannewietske de Vries kwam via Provinciale Staten alsnog geld beschikbaar voor de restauratie. Tegenwoordig is de kerk een theaterkerk.”

Het door boekbinder Wytze Fopma uit Wier gebonden boek wordt daar op 8 juli gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Simy Sevenster, Beintenwei 1 9047 VL in Minnertsga, 0518-471123.

(Tekst Suwarda Vis)