Buurtsportcoaches Menameradiel geslaagd voor cursus aangepast sporten

MENAAM - De buurtsportcoaches Caroliene Lemstra en Jennifer Batteram van de gemeente Menameradiel zijn bij het CIOS Heerenveen/Leeuwarden geslaagd voor de cursus aangepast sporten.

De beide buurtsportcoaches gaan in Menameradiel mensen met een handicap helpen een geschikte sport te vinden. Ook ondersteunen zij sportverenigingen, zodat het aangepast sportaanbod wordt uitgebreid.

Het aangepast sporten is voor inwoners met een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve of chronische aandoening.

Meer informatie via Caroliene Lemstra: c.lemstra@sportfryslan.nl en 06 - 57 04 02 88.