INGEZONDEN | 'It motel is noch altyd ticht. Kin dat net oaars?'

Franeker - Melle de Haan stuurde een ingezonden brief aan de Franeker Courant over de nieuwe bruggen die Franeker heeft gekregen.

Hij vraagt zich af of er daarnaast ook aandacht kan komen voor hotel De Valk. Hieronder zijn tekst. ,,Us sted hat moaie brêgen krige. Mei kreaze trottoirs. De parken en de roazen lâns de diken binne prachtich." ,,Mar it motel is noch altyd ticht. Kin dat net oaars?" Melle de Haan.