AC Hartman overgenomen door The Fruit Farm Group

SEXBIERUM - The Fruit Farm Group (TFFG) heeft AC Hartman overgenomen.

Wim Hartman eigenaar van AC Hartman BV en de Belgische ondernemer Hein Deprez, grootaandeelhouder van het moederbedrijf van TFFG, hebben vandaag de overeenkomst getekend. Daarbij zijn alle aandelen van het bedrijf uit Sexbierum overgenomen.

De overname stelt AC Hartman naar eigen zeggen in staat te groeien en de onderneming verder te verduurzamen door onder andere het gebruik van aardwarmte. Over het overnamebedrag doen beide partijen geen mededelingen.

Op dit moment beschikt de in 1948 opgerichte onderneming in biologische glastuinbouwproducten over 72 hectare glastuinbouwgrond. Dat oppervlak groeit de komende jaren naar ongeveer honderdtien hectare. Daardoor wordt het een van de grootste glastuinbouwbedrijven van Nederland.

Het is de bedoeling dat de huidige en nieuw te bouwen kassen worden verwarmd via geothermie. Dat is warmte uit de aarde. Daartoe wordt binnen afzienbare tijd in de omgeving van Sexbierum een eerste put van drie kilometer diepte geslagen, waaruit warm water naar boven wordt gepompt dat de kassen zal verwarmen.

Het afgekoelde water wordt vervolgens via een tweede put terug de bodem in gepompt om daar weer op te warmen. Deze geothermische bron is een primeur voor de provincie Friesland. Rondom de aanpak wordt nauw samengewerkt met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en het Nationaal Groenfonds (NGF).

Het FSFE richt zich op het halen van de duurzaamheidsambities van de provincie. Het NGF levert een bijdrage aan de kwantiteit en kwaliteit van de leefomgeving.