Eerste editie White House kaatspartij Achlum smaakt naar meer

Achlum - Voor het eerst is er een White House kaatspartij gehouden in Achlum. Die is bedacht door een groep jonge kerels.

Zij kwamen bij het bestuur met het idee voor een bijzondere kaatspartij. Het initiatief werd meteen omarmd. Hieronder een door KV Achlum zelf ingestuurd verslag. Nieuwe initiatieven zijn altijd van harte welkom, vandaar dat we dit jaar de White House partij op de agenda hebben staan. Een open partij waarbij er dit jaar gekaatst werd met de gewone bal. Een prachtig aangekleed veld, de catering prima voorbereid en maar liefst 31 parturen op de lijst bij de senioren. Door de ontvangst met koffie en gebak was iedereen meteen in een goed humeur en om half 12 werden de eerste ballen geslagen. Kaatsers uit Achlum, Hartwerd, Arum, Burgwerd, Hitzum en nog wat meer van dorpen leerden elkaar op deze manier snel kennen en lieten zich van hun beste kant zien. De eerste omloop verliep wat rommelig door een paar vervelende blessures die meteen een paar kaatsers buitenspel zetten. De spreekstalmeester had de wind er goed onder en zorgde er voor dat er daarna prima door gekaatst kon worden. Intussen waren er bij de jeugd ook nog 10 parturen die middels 3 wisselende lijsten hun talenten lieten zien. Individuele competitie, maar wel per categorie 3 kransen. Nynke, Wouter en Fokje verdienden ze in de A-poule en Jochum, Rutmer L en Niek in de B-poule. En al zat je niet bij de winnaars, er was toch voor elke deelnemer een prijs. Terug naar de senioren. Na 2 omlopen kon er een veld opgeruimd worden en mocht er op het hoofdveld verder gekaatst worden. De prijzen komen in zicht en het fanatisme loopt steeds verder op. Het publiek vermaakt zich prima en geniet van het spel, het weer en de versnaperingen. Om 19.00 uur viel de beslissende slag van deze prachtige kaatsdag. De sponsoren werden bedankt, de kransen van Marco Visser Transport en Bouwbedrijf Nieuwenhuis en Bouma werden uitgereikt aan Folkert, Jorrit en Mark, de presidentsprijs werd toegekend aan Jorrit Tolsma. Er waren troostprijzen, er waren bijzondere prijzen en er waren winnaarsprijzen. Na afloop was er muziek en veel gezelligheid. Komt er een 2e editie van deze partij? Zonder mis en dan volgend jaar met de zachte bal. Wij kijken er nu al naar uit!

Uitslagen

Jeugd A-poule 1 t/m 9e prijs Nynke Rijpma, Wouter Oppendijk, Fokje Vrieswijk, Minke Jonker, Klaske Rijpma, Rinse Visser, Maartje de Jong, Anita Vrieswijk, Brent Jeeninga B-poule 1 t/m 6e prijs Jochum Rijpma, Rutmer Louwsma, Niek Douna, Annebeth Scheffer, Sjirkje Vrieswijk, Rein Willem Velzen Senioren : 1e prijs Folkert Bruinsma, Jorrit Tolsma (koning), Mark Reinsma 2e prijs Sjaak Bakker, Douwe Sieswerda, Anke Sieswerda 3e prijs Willy van der Kooi, Jelmer Bruinsma, Leonie Vrieswijk 4e prijs Reinder Boschma, Teade Huitema, Meike Oevering 1e prijs vr Hendrik Galema, Bouke Fopma, Marijke Vrieswijk 2e prijs vr Jur Okkinga, Gert Rijpma, Anne Sieswerda 3e prijs vr Henk Talsma, Jeroen Reinsma, Maaike de Swart 4e prijs vr Kevin Hoekstra, Jacobus de Boer, Geertje Hannema (Foto's KV Achlum)