Overzicht kaatspartijen: Partuur Triemstra wint Harlingen, Pingjum prooi voor Anne Monfils cs.

FRANEKER - Er waren dit weekend voor dames en heren weer diverse kaatspartijen.

Zo was er vrijdag de Masters-partij in Heerenveen, stond de Jong Fammen Partij op de agenda en was er kaatsen voor dames en heren inde hoofdklasse in Harlingen en Pingjum. Hieronder een overzicht van de diverse wedstrijden. Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar hebben vrijdag de Masters-partij in Heerenveen op hun naam geschreven. Zij wonnen de finale met 5-3, 6-2 van Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra. Kingma werd uitgeroepen tot koning van de partij, met zijn zekere opslag was hij een betrouwbare factor binnen zijn partuur. De derde prijzen waren voor de parturen van Auke Boomsma en van Bauke Triemstra.

Harlingen

Zondag kwamen de heren hoofdklassekaatsers in Harlingen in actie. De winst ging in de havenstad naar Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra waren door hun eigen missers een vrij gemakkelijke prooi voor Bauke Triemstra en zijn maten, zij wonnen met 5-3 6-2. Bauke Triemstra werd gekozen tot koning van de partij. Een derde prijs was er voor Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma.

Pingjum

Bij de dames pakten Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra zondag in Pingjum de zege bij de vrije formatie wedstrijd van de dames hoofdklasse. In een eenzijdige finale werden Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia met 5-1 en 6-4 verslagen. De derde prijs was voor Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma.

Jong Fammen Partij

Afgelopen zaterdag werd in Mantgum de Jong Fammen Partij verkaatst. De Jong Fammen Partij is een afdelingswedstrijd voor dames in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 21 jaar. De partij is één van de vier wedstrijden die gewonnen moeten worden om de Vier Wimpels te ontvangen. De kaatsters moeten daarvoor de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Fammen Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB winnen. Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia) leverde een hele knappe prestatie, zij wonnen de wedstrijd voor de tweede keer op rij. In de finale versloegen ze Leeuwarden met 5-1, 6-2. De derde prijs was voor Marsum.