Montage gerestaureerde Oosterbug Harlingen in volle gang

Zuidoostersingel Harlingen - Er is maandag een begin gemaakt met de montage van de nieuwe Oosterbrug bij Trebol in Harlingen.

Bij de montage zijn maandag de val en de hamei (draagconstructie) geplaatst. Vandaag volgt de balans. De brug, die is gedemonteerd op 6 december, zou aanvankelijk begin mei weer gemonteerd worden. Een belangrijk uitgangspunt bij de restauratie van de brug was namelijk het behoud van zoveel mogelijk origineel materiaal. Gaandeweg de restauratie bleek dat er extra zaken vervangen moesten worden vanwege de veiligheid. Dat betrof vooral het bewegingswerk. Daardoor ontstond een vertraging van zes weken. De totale kosten zijn één miljoen euro. Dat is 85.000 euro meer dan begroot. Hoe dat bekostigd wordt, is niet bekend. De monumentale brug uit 1908 is gelegen over de Zuidoostersingel en vormt de verbinding tussen het Franekereind en de Franekertrekvaart

Singelbrug

Na de Franekereindsbrug (gerestaureerd in 2016) en de Oosterbrug wordt ook de Singelbrug, eveneens uit 1908, gerestaureerd. De werkzaamheden aan deze brug starten zodra de restauratie van de Oosterbrug is afgerond. Het restaureren van de bruggen gebeurt in opdracht van de medio 2015 opgerichte eigenaar Monumentenstichting Harlingen. Eind 2015 kreeg stichting een subsidiebeschikking van de provincie Friesland voor de restauratie van de drie bruggen. Naast deze bruggen is de Monumentenstichting Harlingen ook eigenaar van de Grote Sluis aan de Rommelhaven en de Kleine Sluis aan de Rozengracht.

Video

Zie ook deze video van de werkzaamheden.