Onderzoek Rekenkamercommissie naar beleid recreatie en toerisme Harlingen

HARLINGEN - De Rekenkamercommissie van de gemeente Harlingen gaat samen met het bureau LAgroep uit Amsterdam onderzoek doen naar de uitvoering en de resultaten van het gemeentelijk beleid op het gebied van recreatie en toerisme.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege het grote economische belang voor Harlingen van de toeristische sector. De voorbereidingen voor het onderzoek starten in juli.

Resultaten

De afronding staat gepland voor december. De resultaten worden dan aangeboden aan de gemeenteraad van Harlingen.