Dorpstuin Ried ontvangt subsidie van 35.000 euro vanuit Iepen Meanskipsfûns Fryslân

RIED - De Dorpstuin Ried heeft een subsidie van 35.000 euro gekregen vanuit het Iepen Meanskipsfûns Fryslân.

Het geld wordt besteed aan de realisatie van de dorpstuin in de kern van het dorp. De dorpstuin maakt onderdeel uit van diverse verbeteringen die momenteel in en om het dorpshuis De Rede in Ried plaatsvinden en moet in 2018 gereed zijn. De aanleg van de dorpstuin wordt gedaan door vrijwilligers en start na de oplevering van het verbouwde dorpshuis. Dat is naar verwachting voor Kerst. De verbouw van De Rede startte eind 2016. Daarnaast is vorig jaar met behulp van vrijwilligers een nieuwe muziekkoepel gerealiseerd in Ried. Wel zegt de stuurgroep die betrokken is bij de dorpstuin en De Rede nog te hopen op ,,een flinke bijdrage van de gemeente Franekeradeel en andere fondsen.” Vanuit het Iepen Meanskipsfûns Fryslân van de provincie Friesland worden initiatieven van inwoners ondersteund, die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland.