Ried in teken jaarlijkse dorpsfeest

Hoofdstraat Ried - Het jaarlijkse dorpsfeest in Ried barst vandaag los.

Dat het al jaren een groot festijn is voor het 450 inwoners tellende dorp en mensen uit de omgeving blijkt wel uit de opgave voor de volksspelen. In totaal 125 mensen verschijnen zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur namelijk op het veld. Ook nu weer heeft de merkecommissie, die vijfentwintig jaar bestaat, spellen bedacht. Ditmaal met als thema boerderij. Daarnaast heeft de tentcommissie voor de zondagmiddag een lopend buffet. Dan schuiven 160 personen aan. Het buffet start om 18.00 uur na het kaatsen voor de eerste klas afdeling. Het feest duurt tot en met maandag.