Wonen Noordwest Friesland schenkt MFC Berltsum 75.000 euro

KJ van den Akkerstrjitte 9 Berltsum - Wonen Noordwest Friesland heeft donderdag een cheque van 75.000 euro geschonken aan het MFC in Berltsum.

Dat is de maximale bijdrage van Wonen Noordwest Friesland hun maximale bijdrage van € 75.000 verstrekt Het geld is bestemd voor de realisatie van het multifunctioneel centrum in Berltsum. Het MFC moet de leefbaarheid in Berltsum waarborgen. Wonen Noordwest Friesland zegt met de bijdrage, de maximale die zij verstrekt, een impuls te willen geven aan de realisatie van het MFC. ,,De schenking is gedaan omdat WNF zelf ook als doel heeft de leefbaarheid te bevorderen in de dorpen waar zij woningen verhuurt en beheert”, aldus Wonen Noordwest Friesland. In het MFC worden niet alleen de dorpsvoorzieningen bij elkaar gebracht. Ook regionale voorzieningen worden er in gehuisvest. De regionale voorzieningen zijn nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw. Dat is een verouderde huisvesting en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Door de nieuwe huisvesting besparen de deelnemende organisaties en voorzieningen veertig procent op hun huidige exploitatiekosten. Daarnaast was het huidige dorpshuis ‘t Heechhout toe aan groot onderhoud. Die kosten worden nu uitgespaard. Ook de activiteiten van het dorpshuis verhuizen naar het MFC. Terwijl de protestantse gemeente Berltsum haar doordeweekse activiteiten en de helft van de kerkdiensten onderbrengt in het MFC. De andere helft blijft in de Koepelkerk. Daarnaast wordt de Kruiskerk uitgebreid tot een multifunctioneel gebouw om alle voorzieningen een plek te geven.

Stuurgroep

De gemeente Menameradiel heeft eerder al 1,1 miljoen euro toegezegd. Bij diverse instanties lopen nog aanvragen om de financiering rond te krijgen. Onder leiding van een stuurgroep werken diverse werkgroepen samen met een architect de plannen momenteel uit. In totaal zijn ongeveer vijfendertig vrijwilligers hiermee bezig, vooral jongeren.