Schooljongens actief op jubileumeditie Fam Van der Hem Partij

Westerbolwerk Franeker - Kaatsvereniging Jan Bogtstra heeft vandaag voor de 25ste maal de Fam Van der Hem Partij gehouden op It Sjûkelân.

In totaal tachtig schooljongens streden om de kransen. De wedstrijd is vernoemd naar de Gjalt en Janke Van der Hem uit Haren, kaatsliefhebbers met Friese roots. Ook dit jaar was mevrouw Van der Hem aanwezig. Ditmaal samen met haar zoon Lieuwe. Zij reikte ook nu de prijzen uit. Bij de partij werd gestreden in een A- en B-klasse. De A-klasse, waarin zes parturen op de lijst stonde, werd een prooi voor Jorn Lars van Beem (Dronryp), Jelmer Miedema (Goutum) en Jurrit Osinga uit Ingelum. Zij versloegen in de finale Jari Visser (Witmarsum), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Rick Minnesma (Dronryp) met 4-5, 2-6.

B-klasse

In de B-klasse stonden eenentwintig parturen op de lijst. De zege ging naar Luka van der Weg (Wommels), Rowin Faas (Menaam) en Galil Taeke Moufakkir (Reduzum). Zij versloegen Klaas Hibma (Witmarsum), Jan-Tymen Eisma (Franeker) en Wesley van der Vaart (Sint Jacobiparochie) met 3-5, 0-6. Derde werden Rink Rudmer Sterk (Berltsum), Bjorn Idsardi (Dronryp) en Jan Johannes van der Kamp (Nijland). (Foto's Marcel Teensma)