OBS De Opslach start na de zomer met DaVinci onderwijs

IJsbaanweg 4 Franeker - OBS De Opslach start na de zomervakantie met DaVinci onderwijs.

Dat is onderwijs in thema’s waarbij er van diverse kanten naar onderwerpen wordt gekeken. Daarnaast zijn er geen aparte vakken meer zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en bijvoorbeeld maatschappijleer. ,,De Opslach wil de kinderen leren samen werken op verschillende manieren, beslissingen te leren nemen en onderzoekend laten leren, zodat ze voorbereid zijn voor hun plek in de samenleving.” De Franeker basisschool start met het concept omdat het leerlingen zegt te willen voorbereiden op de huidige samenleving, waarin alles is te Googelen. ,,Wij moeten de kinderen daarom goede vaardigheden leren, zodat ze iets kunnen met de kennis die overal is te vinden.” (Foto's OBS De Opslach)