Gemeente Harlingen zet in op opening cultuurcentrum in 2018

HARLINGEN - De gemeente Harlingen bekijkt de mogelijkheid om in 2018 een cultuurcentrum te realiseren in de Voorstraat. Het voorstel komt dit najaar in de raad.

Momenteel wordt samenwerking onderzocht tussen de bibliotheek, het Hannemahuis en boekhandel van der Velde. ,,De ambitie is om het Hannemahuis en de bibliotheek aan elkaar te verbinden en zo het cultuurcentrum te realiseren”, zegt wethouder Kuiken van de gemeente Harlingen. De plannen voor het cultuurcentrum bestaan al enige tijd bij de gemeente Harlingen. ,,Het college ziet meerwaarde in het plan omdat het cultuurcentrum een culturele impuls aan onze binnenstad kan geven. Daarnaast kunnen de partijen die onderdeel uitmaken van het cultuurcentrum elkaar versterken”, zegt Kuiken. Om het culturele centrum mogelijk te maken, heeft de gemeente ook het oog laten vallen op het pand van Wim Smits dat gesitueerd is tussen het Hannemahuis en de bibliotheek.

Centrale entree

In de plannen moet het pand de centrale entree vormen van het cultuurcentrum. De gemeente heeft hier ondertussen al meerdere gesprekken over gevoerd met Smits. ,,Daarnaast is de gemeente samen met Smits aan het kijken naar een alternatieve locatie voor de fotografiewinkel aan de Voorstraat.” Smits: ,,Het is jammer dat er nog steeds geruchten gaan over het verdwijnen van mijn winkel uit Harlingen. Dat gaat ook ten koste van mijn klandizie. Ik wil dan ook benadrukken dat dit niet klopt. Mijn winkel gaat niet verdwijnen uit de Voorstraat.”