Harlingen op plek vier bij HartslagNu-systeem

FRANEKER - In het eerste half jaar is in Friesland 196 keer gebruik gemaakt van het HartslagNu-systeem. Dat houdt in dat er vaker dat één per dag een oproep wordt verstuurd door de Meldkamer Noord-Nederland.

Bij de dorpen en steden Harlingen staat met zeven oproepen op de vierde plaats. De top drie bestaat uit Leeuwarden (22), Sneek (15) en Oosterwolde/Wolvega (8).

In de top drie van gemeenten staat er geen een uit de regio van de Franeker Courant. De lijst wordt aangevoerd door Súdwest-Fryslân (32), Leeuwarden 23) en Ooststellingwerf (14).

Uit zowel Franekeradeel, als Harlingen kwamen sinds januari acht oproepen. Uit Menameradiel kwamen vijf oproepen en uit het Bildt twee. Vanuit Littenseradiel kwamen geen oproepen.

Momenteel zijn er ruim achtduizend reanimatie-burgerhulpverleners actief in Friesland. Ook hebben 789 AED-beheerders hun AED beschikbaar gesteld voor de burgerhulpverleners.