Naambord Meester Rinzeplein onthuld bij afscheid Rinze Kooistra

Middelweg West 178 Sint Annaparochie - Rinze Kooistra heeft vandaag afscheid genomen als leerkracht en coördinator van de NT2 school De Toverbal uit Sint Annaparochie. Bij zijn afscheid is het Meester Rinzeplein onthuld bij de basisschool.

Kooistra is meer dan veertig jaar werkzaam geweest in het onderwijs in de gemeente het Bildt en gaat nu met vervroegd pensioen. De laatste vijftien jaar van zijn onderwijscarrière richtte Kooistra zich op het NT2 onderwijs op OBS De Toverbal. NT2 staat voor Nederlands als tweede taal dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Kooistra werd vandaag samen met zijn vrouw Tjitske van huis opgehaald met een Rolls-Royce. Bij de school werd niet alleen het naambord onthuld met de naam Meester Rinzeplein, ook was er een goocheloptreden door zijn collega’s. Hij is namelijk een groot liefhebber van goochelen en heeft tijdens zijn tijd op De Toverbal menige goocheltrucs getoond aan de kinderen.

Samen met kinderen

Na het optreden werden de leerlingen verrast met een goochelshow van Huub Cooijmans. Kooistra had aangegeven zijn afscheid namelijk graag op deze wijze te willen vieren met de kinderen. Voor de volwassenen is er in de namiddag een afscheidsreceptie op school. Het afscheid wordt afgesloten tijdens een etentje in collegiale kring bij Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl. ,,Wij als collega’s zullen zijn nauwgezetheid, humor en opgewektheid zeker gaan missen”, klonk het bij de leraren.