Patyna ontkracht geruchten: 'Wij blijven bewoners van aanleunwoningen voorzien van maaltijden'

FRANEKER - Patyna blijft bewoners van aanleunwoningen bij Saxenoord, Froonacker, het Botniahuis en Martenahiem van maaltijden voorzien. Daarnaast blijft de keuken open voor het bereiden van broodmaaltijden en hapjes.

Locatiemanager Auke de Jong van Patyna ontkracht daarmee geluiden die rondzongen bij de woonzorgcentra als zouden zij straks geen eten meer krijgen geleverd vanuit de centrale bereidingskeuken in Saxenoord. Wel bevestigt De Jong dat de zorg voor bewoners van aanleunwoningen sinds enige tijd anders wordt ingericht. Daarbij levert Thuiszorg Patyna zorg aan haar cliënten in het zelfstandige wooncomplex Froonacker. Terwijl thuiszorgmedewerkers niet meer permanent aanwezig zijn in het wooncomplex waar huurders zelfstandig wonen.

Vrijwilligers

De Jong: ,,Medewerkers in aanleuncomplex Froonacker brachten huurders onder andere naar de bingo en haalden hen ook weer op. Ook werden bijvoorbeeld de verpakkingen van de maaltijden opengemaakt. Dat gebeurt nu niet meer door professionele zorgmedewerkers. Wel zijn hier vrijwilligers bij betrokken.” De nieuwe aanpak heeft er volgens de locatiemanager mee te maken dat thuiszorg niet voortdurend aanwezig is in een wooncomplex of aanleunwoning. ,,De zorg is er niet op dezelfde wijze georganiseerd als in een verzorgingshuis zoals Saxenoord. Wel kunnen mensen in het restaurant blijven eten. Dat is geen verplichting. Dat kan ook op hun appartement. Natuurlijk begrijp ik dat het gezelliger is om samen met anderen te eten. In plaats van dat een medewerker van ons de verpakking openmaakt, zal dat nu bijvoorbeeld de persoon naast diegene moeten doen. Daarnaast is ook in het Botniahuis een keuken. Het eten komt echter uit de keuken van Saxenoord. Het besluit hierover is genomen in overleg met de cliëntenraad.”

All inclusive

In de verzorgingshuizen Saxenoord en het Botniahuis in Franeker en Martenahiem in Tzum wordt dergelijke zorg wel geleverd. Daar wordt all inclusive gewoond, zoals De Jong dat noemt. ,,Bewoners betalen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage op basis van hun AOW of pensioen en/of rente op spaargeld. ,,In een verzorgingshuis worden allerlei ondersteunende taken uitgevoerd. Maaltijden zijn daar bij inbegrepen. Terwijl in de wooncomplexen zoals Froonacker en aanleunwoningen door huurders voor voorzieningen kan worden betaald. In de wooncomplexen waar huurders lange tijd kosteloos gebruik maakten van voorzieningen wordt daar nu een vergoeding voor gevraagd.” Dat laatste geldt ook voor het wel of niet betalen voor koffie en heeft volgens De Jong met geld te maken. ,,Met dank aan onze terugtrekkende overheid. Wij vinden het zelf ten opzichte van de mensen in een verzorgingshuis niet meer dan billijk dat er voor extra diensten wordt betaald. Mensen hebben er begrip voor dat er een en verandert en begrijpen het ook als je het goed uitlegt. We begrijpen echter dat ze het liever niet willen.”

Thuiszorgteam

Vanwege de veranderende zorg en vergoeding van zorgtaken werd eerder al het Thuiszorgteam Patyna opgericht. Dat zijn gespecialiseerde en door Patyna geschoolde thuiszorgmedewerkers die bij de mensen thuiskomen. De thuiszorg gebeurt op basis van een indicatie en wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Huurdersvereniging Franeker

Bij de huurdersvereniging Franeker wordt voorlopig een afwachtende houding aangenomen over de veranderingen. ,,Wij houden ons voor wat betreft Saxenoord aan afspraken met Accolade. Na de zomervakantie hebben wij een gesprek met Accolade. Wij willen eerst kijken waar het geld naar toe gaat en wat wel of niet kan. Dan gaan we eventueel kijken of we de zorg anders kunnen inrichten”, zegt Marinus Duyzer, voorzitter van de Huurdersvereniging Franeker. Duyzer: ,,Patyna kan zich namelijk wel verstoppen achter wetgeving. Maar elders in het land is dergelijke zorg aan huurders wel mogelijk. Dus waarom hier niet?”