College van B&W draagt leden RvC Port of Harlingen voor

Voorstraat 35 Harlingen - Het college van B&W van de gemeente Harlingen heeft dinsdag Hans Engels, Harm Post en Marco Smit voorgedragen als lid van de raad van commissarissen (RvC) van het verzelfstandigde havenbedrijf Port of Harlingen NV.

De definitieve benoeming in de RvC  staat gepland voor het najaar, als de Port of Harlingen NV een definitief feit is. Zowel Engels, Post als Smit bekleden diverse publieke functies. De gemeenteraad van Harlingen besloot half april de haven van Harlingen te verzelfstandigen. De Port of Harlingen wordt verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en exploitatie van de havens in Harlingen.

Friese zeehaven

Met de oprichting van de Port of Harlingen zegt de gemeente de enige Friese zeehaven verder te willen ontwikkelen en nadrukkelijk op de kaart te kunnen zetten. Het havenbedrijf Port of Harlingen houdt zich ook bezig met het beheer en onderhoud van de haveninfrastructuur en de exploitatie van de vaarwegen, ligplaatsen en bedrijventerreinen. De medewerkers gaan over naar het nieuwe havenbedrijf.