Start woningbouw op voormalige locatie Ulbe van Houten school

SINT ANNAPAROCHIE - De bouw van tweeëndertig woningen op de voormalige locatie van Ulbe van Houten school in Sint Annaparochie start nog deze zomer.

Dat zegt Wonen Noordwest Friesland (WNWF). De aanbieder van huurwoningen en koopwoningen laat zestien gezinswoningen en zestien levensloopbestendige woningen bouwen. Deze worden naar verwachting in juni 2018 opgeleverd.

De woningen worden gebouwd door Jorritsma Bouw en zijn ontworpen door Van Manen en Zwart architecten. In het najaar wordt gestart met het aanbieden van de woningen.

Het project aan de Kempenaerstraat en de Steven Huygenstraat is onderdeel van een aantal verbeterlocaties van Wonen Noordwest Friesland in het dorp.

Aan de Kempenaerstraat stonden in tien huurwoningen. Deze woningen voldeden niet meer aan de toekomstige vraag en huidige kwaliteitseisen. In combinatie met de sloop van de voormalige Ulbe van Houten school aan de Steven Huygenstraat kwam een grote locatie vrij voor herinvulling.

Een deel van deze locatie wordt ingevuld door de bouw van de nieuwe Aldi, inclusief een parkeerterrein. Het overige deel wordt door WNWF ingevuld met de bouw van deze tweeëndertig woningen.

De Ulbe van Houten school is ondertussen samengevoegd met de Foorakker aan de Hartman Sannestraat. Hierdoor ontstond eerder al de Campus Middelsee.