Stichting Vrienden van Nij Statelân schaft elektrische duofiets aan

MENAAM - De Stichting Vrienden van Nij Statelân neemt vrijdag 28 juli een elektrische duofiets in gebruik voor de oudere bewoners van de woonzorgcentra Nij Statelân en Orxmastate in Menaam.

De duofiets is bekostigd uit een legaat die de stichting onlangs ontving. De Fun2Go, zoals de duofiets heet, heeft een elektrische motor en vervangt de bestaande duofiets die geen motor heeft.

,,Die duofiets krijgt een goed plekje. Daar zijn we nog mee bezig. Met de huidige techniek met ondersteuning wordt het voor de bewoners makkelijker om een rondje te fetsen”, zegt secretaris Arend Dijkstra van de Stichting Vrienden van Nij Statelân.

Het legaat zelf is daarnaast nog niet op. Rond de herfst gaat de stichting, zegt Dijkstra, met bewoners van Nij Statelân en Orxmastate kijken waar behoefte aan is. ,,Dan gaat het om zaken die niet uit de reguliere zorg worden bekostigd.”

Het aanbieden van de nieuwe duofiets gebeurt vrijdag 28 juli vanaf 10.15 uur in restaurant De Pollepel in Gralda State in Menaam. Muzikale omlijsting is er door het De MarWils.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)