Fier en Stichting Radius samen verder als Elan Onderwijsgroep

FRANEKER - De onderwijsgroep Fier en de Stichting Radius gaan na de fusie verder onder de naam Elan Onderwijsgroep.

Het bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medewerkers op de scholen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de naam.

Mark Vrolijk, directeur-bestuurder van Onderwijsgroep Fier en Marc Kammeraad, algemeen directeur ad interim van Stichting Radius zeggen trots te zijn op de fusie en de naam Elan Onderwijsgroep vanwege allerlei veranderingen in het onderwijs. ,,Die vragen toekomstbestendigheid en een sterke, professionele organisatie. Dat denken wij met de fusie bij uitstek te zijn.”

De onderwijsgroep Fier en de Stichting Radius bieden openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs op vierentwintig scholen in de gemeenten: Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel.

De Stichting Radius heeft ook een school voor speciaal basisonderwijs. Aan de fusie tussen beide organisaties is sinds 2016 gewerkt. De officiële fusie is naar verwachting dit najaar gereed.