Hitzum aan vooravond 18e Ald-Meiers Partij

HITZUM - De Ald-Meiers Partij staat voor de deur. De achttiende editie is op zaterdag 5 augustus vanaf 10.00 uur.

De loting is op dinsdag 1 augustus vanaf 20.00 uur in Us Doarpshûs in Hitzum. Voor de prijswinnaars zijn er gouden en andere luxe horloges te winnen.

Voor de afdeling van het winnende partuur is er de wisselprijs ‘De Sulveren Pong’.

De wedstrijd wordt gehouden door de Commissie Ald-Meiers Partij van kaatsvereniging De Eendracht in samenwerking met Pieter Winsemius. Een bekende Friese mystery guest hangt de kransen om. De winnaars maken daarna per Friese aanspanning een rondrit door het dorp.

Samen met de Jong Famme Partij in Mantgum, het NK dames van de KNKB en de Frouljus PC in Weidum maakt de Ald-Meiers Partij onderdeel uit van de vier wedstrijden die meetellen voor ‘De 4 Wimpels’. Fenna Zeinstra, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken sleepten de onderscheiding al in de wacht.

Het partuur van KV Pim Mulier met Sjoukje Stuiver, Selma van der Molen en Anneke Smid won de

Ald-Meiers Partij in 2016.