1) | Tent terug op Breedeplaats Franeker

Breedeplaats Franeker - De tent op de Breedeplaats in Franeker is terug. Het herstel was al eerder opgenomen in de investeringsvisie van de gemeente voor de binnenstad.

Het doek dat aan hoge, permanente zuilen wordt opgehangen bij festiviteiten, past volgens architect Silvester Adema in het herinrichtingsplan voor het plein. Eerder stortte de mobiele tent in. Dat was in april 2016 in bij het opzetten ervan. Na het ongeval, waarbij een van de kabels brak, is een herstelplan gemaakt. Om de tent terug te brengen in de oorspronkelijke toestand was 25.000 euro nodig. Ook zijn goede afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid. De evenementenorganisatie Ster van de Elfsteden is verantwoordelijk voor de bediening, de gemeente Franekeradeel voor de installatie.

Herinrichting

De herstelkosten maken deel uit van het totaal bedrag voor herinrichting van de Breedeplaats dat op 425.000 euro komt. De herinrichting van de Breedeplaats is het speerpunt voor de nieuwe ontwikkelingen die de binnenstad van Franeker aantrekkelijker moet maken voor bezoekers, bedrijven en bewoners. Franeker moet in de ogen van de gemeente een krachtig, regionaal centrum worden. Dat past volgens de gemeente bij de nieuwe functie die de stad in 2018 krijgt als bestuurscentrum van Waadhoeke. (Foto's Eddie Spoelstra/Franeker Actueel)