Tal van extra maatregelen binnenstad Franeker tijdens PC

Westerbolwerk Franeker - Vanwege de PC kaatsen op woensdag 2 augustus gelden diverse maatregelen in de binnenstad van Franeker. Ook worden in de binnenstad vier camera’s geplaatst, waarvan de beelden live worden uitgekeken.

De binnenstad is tussen 6.00 uur en 18.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Het verbod om de Academiestraat in te rijden vervalt die dag. Tijdens de opbouw en afbouw op dinsdag 1 augustus juli en donderdag 3 augustus zijn de Vijverstraat en de Sjaardemastraat van 9.00 tot 18.00 afgesloten voor verkeer. Vanaf maandag 31 juli om 18.00 zijn de zuidelijke parkeerplekken aan de Voorstraat niet meer beschikbaar voor auto’s, omdat standplaatshouders voor de Pre PC en de PC hun wagens daar stallen. Op dinsdag 1 augustus en donderdag 3 augustus is inrijden van de Voorstraat vanaf de Sjaardemastraat en Vijverstraat niet mogelijk. Inrijden vanaf de Hofstraat kan wel. Verkeer kan de Voorstraat wel verlaten via de Sjaardemastraat. De Vijverstraat is afgesloten.

Hinder plein Sjaardemastraat

Het parkeerterrein naast de Poiesz wordt tijdens de PC ingericht als horecaplein. Hierdoor kan er vanaf maandagavond 31 juli niet meer geparkeerd worden op het plein. Vanaf donderdag 3 augustus om 18.00, indien mogelijk eerder, wordt het plein weer vrijgegeven. Om voor de hulpverlening vrije doorgang te verlenen, is het verboden om fietsen te stallen op het Westerbolwerk tegen de gevel van de Poiesz en op het brugje naar de Ypeysingel. Alle fietsen die op woensdag 2 augustus alsnog op deze plekken worden neergezet, worden uit oogpunt van veiligheid verwijderd. Fietsers kunnen hun fiets stallen bij obs de Steven aan het Noorderbolwerk 1. Er is een toezichthouder aanwezig.

Afsluiting Hofstraat

Om tijdens de kermis een veilige situatie te creëren op de hoek van de Breedeplaats en Voorstraat zal de Hofstraat op 2 augustus na 12.00 uur door middel van paaltjes op de hoek van de Nieuwehof en Heerengracht worden afgesloten. Net als voorgaande jaren kan er tot 2.00 ’s nachts geparkeerd worden op aangewezen plaatsen op de Burgemeester J. Dijkstraweg. Na dat tijdstip geldt de wegsleepregeling.

Proef

Dit jaar wordt als proef op de middelste groenstrook geparkeerd in plaats van aan de zijkanten. Hierdoor blijft de rechterbaan geheel vrij van auto’s wat volgens de gemeente Franekeradeel de doorstroming en de veiligheid vergroot. Daarnaast worden er vier lichtmasten op de Burgemeester J. Dijkstraweg geplaatst om de zichtbaarheid van de auto’s te vergroten.

Vrijgeleide

Het volledig afsluiten van de binnenstad kan voor onder andere mindervaliden, leveranciers en bewoners van de binnenstad van Franeker erg hinderlijk zijn. Om discussie bij de hekkenwacht te voorkomen werkt de gemeente met vrijgeleides. Bij de balie van het gemeentehuis zijn vrijgeleides kosteloos af te halen. Deze worden afgegeven op naam en op kenteken van de auto. Lukt afhalen niet, dan kan de vrijgeleide als deze voor 27 juli is aangevraagd, ook door de gemeente worden opgestuurd. Informatie via info@franekeradeel.nl.

Tuinen en het Vliet

Voor de Tuinen en het Vliet geldt tijdens de PC een algeheel parkeerverbod. Alleen aanwonenden mogen op de Tuinen en het Vliet parkeren. Fout geparkeerde auto’s blokkeren de hulpverleningsdiensten en lopen het risico te worden weggesleept. Er moet minimaal 4,5, meter doorrijruimte vrij blijven. Het is ook verboden om te parkeren op het weggetje langs de Kromme Gracht achter de Vijverstraat. Ook hier geldt de wegsleepregeling.

Leeuwarderweg

Het parkeerterrein aan de Leeuwarderweg biedt 315 parkeerplekken. Het is verboden om auto’s te parkeren op het Kor Bootpaed. Auto’s blokkeren daar de doorgang voor hulpverleningsdiensten (minimaal 4,5 meter doorrijruimte vrijhouden) voor de woningen die aan het Kor Bootpaed liggen. Fout parkeerders riskeren te worden weggesleept. De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van de auto.

Overige

Overige maatregelen zijn dat bus op 1, 2 en 3 augustus langs de rondweg rijdt, inzameling van het huisvuil tijdens de PC zowel binnen de bebouwde kom en in het buitengebied normaal worden gereden. Verder is d milieustraat op het industrieterrein West (Morsestraat 4) op woensdag 2 augustus geopend van 9.00 tot 16.30 uur. Ook staan er in Franeker toiletwagens bij de Muziekschool, op het Martiniplantsoen, het Westerbolwerk, op de Voorstraat en in de Vijverstraat. Sommige toiletwagens zijn ook op dinsdagavond 1 augustus al geopend voor gebruik. Op 2 augustus worden er ook urinoirs op de station geplaatst. Verder is er extra politie aanwezig op dinsdagavond 1 augustus. Op woensdag 2 augustus is de gehele dag extra politie en beveiliging aanwezig.