COLUMN | De tiende achterkleinzoon van Mancadan

Franeker - Af en toe worden mijn collega en ik uitgenodigd om op te treden voor radio of televisie. Ik kan dan nooit nalaten om in de uitzending te zeggen dat verhalen onze core business zijn en dat we altijd blij zijn met verhalen van luisteraars of kijkers.

Na een optreden voor Omrop Fryslân werd het museum benaderd door de heer Schurer uit De Wilgen. Hij is al jaren bezig met het uitzoeken van zijn stamboom en is er gaandeweg achter gekomen dat hij een verre nazaat is van de beroemde Friese zeventiende eeuwse schilder Jacobus Sibrandi Mancadan.

In onze collectie bevindt zich een prachtig landschap van Mancadan, dat in 2014 geschonken is door een particuliere verzamelaar aan het museum.

Stamboomonderzoek is een populaire hobby waarbij door het nauwgezet napluizen van allerlei gegevens vaak interessante informatie rolt. De archieven zijn wat dat betreft ware schatkamers. Dit ‘sneupwerk’ kan voor musea een schat aan waardevolle gegevens opleveren.

Jacobus Sibrandi Mancadan was in de periode 1637 tot 1639 burgemeester van Franeker. Maar hij was een multitalent dat ook nog tijd vond om te schilderen, een vaart te laten graven tussen Bakkeveen en Drachten en talloze landerijen te bestieren. Dit legde hem bepaald geen windeieren.

Mancadan trouwde met Elske Siderius die ook uit een bemiddelde familie kwam. Elske was bevriend met Saskia Uilenburg, de latere vrouw van Rembrandt. Het is zeker dat beide schilders elkaar gekend hebben en wellicht zelfs bij elkaars bruiloften aanwezig zijn geweest.

Het kapitaal van Elske en Jacobus Mancadan werd volgens Schurer verkwanseld door de beide zoons. Een van hen was dominee in Oosterwierum en werd daar ontslagen vanwegetoestanden met drank en vrouwen.

De andere zoon die muntmeester was in Leeuwarden werd beschuldigd van valsemunterij. Het is te hopen voor de heer Schurer dat deze flierefluiterige houding niet nog steeds doorleeft in de nazaten. Maar het gedegen spitwerk van Schurer wijst meer op de werkhouding van zijn beroemde stamvader!