164ste PC: De eerste omloop zit er op

Franeker -  De eerste omlopen zijn verkaatst, de eerste uitslagen bekend. Hieronder houden we u op de hoogte, de uitslagen worden zo snel mogelijk op de site geplaatst.

1.Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra - 2.Elgar Boersma, Bauke Dijkstra, Willem Heeringa 5-0, 6-0 3.Johan Diertens, Hyltje Bosma, Steven de Bruin - 4.Durk Ennema, Pieter v.d. Schoot, Laas Pieter van Straten 5-5, 6-4 5.Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, Sjoerd de Jong - 6.Enno Kingma, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar 5-1, 6-4 7.Peter van Zuiden, Kees v.d. Schoot, Evert Pieter Tolsma - 8.Johannes v.d. Veen, Hendrik Jan v.d. Velde, Thomas van Zuiden 5-1, 6-6 9.Gert-Anne v.d. Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra - 10.Menno van Zwieten, Jouke Bosje, Erwin Zijlstra 5-5, 6-4 11.Marten Bergsma, Dylan Drent, Patrick Scheepstra - 12.Arnold Zijlstra, Pieter Jan Plat, Haye Jan Nicolay 5-1, 6-2 13.Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma, Jan Schurer - 14.Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser 5-5, 6-6 15.Auke Boomsma, Jelle Jaap Stiemsma, Sip Jaap Bos - 16.Wierd Baarda, Marco de Groot, Douwe Anema 5-2, 6-0 2e Omloop 1. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra - 3.Johan Diertens, Hyltje Bosma, Steven de Bruin 5-2, 6-2 5.Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, Sjoerd de Jong - 7.Peter van Zuiden, Kees van der Schoot, Evert Tolsma 5-2, 6-4 9.Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra - 11.Marten Bergsma, Dylan Drent, Patrick Scheepstra 5-1, 6-2 14.Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser - 15.Auke Boomsma, Jelle Jaap Stiemsma, Sip Jaap Bos 5-2, 6-2 Halve finales 1.Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra - 5.Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, Sjoerd de Jong 5-5, 6-4 9.Gert-Anne v.d. Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra - 14.Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser 5-5, 6-6 Finale 1.Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra - 14.Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser 5-5, 6-6 Hendrik Kootstra is koning van de 164ste PC geworden.   (foto's Joachim de Ruijter)