Partuur Triemstra wint 164ste PC

Franeker - Franeker -  Het partuur van Bauke Triemstra (25), Alle Jan Anema (31) en Hendrik Kootstra (25) is woensdag winnaar geworden van de 164ste editie van de PC. Op goed gevuld Sjûkelân wonnen zij nipt, 5-5 en 6-6, van het verrassend sterk kaatsende drietal Jelle Attema (22), Jacob Klaas Haitsma (32) en Hillebrand Visser (32).

Het partuur van Jelle Attema kwam in de begin fase nog wel met een spel voor maar daarna ontspon zich een strijd die tot de laatste slag boeide vooral omdat de spanning er van af droop. Kwalitatief was er wel het nodige op aan te merken want ondanks het stralende weer regende het buitenslagen. Niet alleen in de finale maar in bijna alle vijftien gespeelde partijen. Trio Jelle Attema dat vooral dreef op de opslag van de in Idzegahuizum woonachtige opslager deelde op 1-0 en 6-6 de eerste tik uit door een fraaie zitbal van Attema. Het volgende bordje zou ook pas op zes gelijk worden verkaatst. Het was een eerst waarin de opslag domineerde. Driemaal miste Attema het perk en ondanks de misser van Triemstra op 6-4 was het eerst toch voor zijn partuur door passeren van de kaats door voorinse Alle Jan Anema. Anema die bijzonder weinig in het spel werd betrokken wist enigszins gelukkig de kleine kaats te passeren. Anema die in de vorige partijen geweldig van zich had afgeslagen werd door de tegenstander nu erg gemeden. Slechts viermaal zou Anema in de finale in het spel worden betrokken. Tweemaal sloeg een bal over de bovenlijn en tweemaal wist hij de kaats te passeren. Slechts op de bovenlijn mocht hij af en toe nog even in actie komen en als hij dat deed deed hij dat na volle tevredenheid van zijn maten. De opslag van Attema en Visser was voor meer dan 90 % gericht op achterinse Hendrik Kootstra. Jelle Attema had zesmaal succes bij hem maar de latere koning tilde er ook regelmatig een bal over heen. Maar het was bepaald niet zo dat de hoofdklassers over het eerste klas partuur heen liepen. De tegenstand die geboden werd was bepaald niet verwacht. Na 2 om 1 werd het toch weer 3 om 1 voor Attema c.s. Op 2-1 en 4-4 sloegen zowel Jacob Klaas Haitsma alsmede Hillebrand Visser fraai boven. Vooral de scheppende slag van Visser oogstte veel waardering. Ergens tussen en Peins en Ried zal deze bal terecht gekomen zijn. Trio Bauke Triemstra moest wel een tandje bijsteken om niet verder op te raken. Op 3-1 en 4-4 sloeg Kootstra boven en de kwaadslag van Haitsma deed de voorsprong verkleinen na een eerst. Het was feitelijk een duel tussen opslager Attema en achterinse Hendrik Kootstra. Op 2-3 en 4-4 sloeg Kootstra weer eens boven en op 2-3 en 6-4 kwam hij als winnaar uit de strijd in een triktrak situatie. ‘Se kinne mar wer op ‘e nij begjinne, liet mij buurman weten en gelijk had hij. Het was ook de opslag van Attema die trio Triemstra op voorsprong bracht. Drie missers in een eerst is teveel van het goede en dat was het nu ook het geval. Op 3-3 en 6-4 rammelde Kootstra weer eens boven. Maar Attema die de gehele dag al veel lef had getoond zette zich schrap en op 4-3 en 6-6 verraste hij Kootstra achterin met een fraaie zitbal. Dicht tegen de achterlijn viel de bal neer. Twee spel gelijk . Het spel golfde op en neer en er zat weinig licht tussen beide parturen. Attema miste dan wel vijftien maal het perk hij had met zijn zeven zitballen waarvan twee op 6-6 en een op 6-4 ook redelijk vaak succes. Zijn felle opslag zorgde ervoor dat zijn partuur tot de laatste slag kansrijk was. Alle Jan Anema zette op 4-4 en 6-2 zijn partuur op de vijf eersten maar het was weer die dekselse Jelle Attema die Hendrik Kootstra op 5-4 en 6-6 met een diepe bal verraste. Het laatste eerst was net als de tien vorige eersten vol met drama. Hendrik Kootstra sloeg kwaad uit. Hillebrand Visser zette zijn partuur met een retourslag op een veilig lijkende schone vier. Maar een misser van Attema werd gevolgd door de zesde bovenslag van Kootstra. Vervolgens miste Attema maar hij herstelde zich ogenblikkelijk met zijn zevende zitbal. Er kwam vervolgens een kaats en die moest Bauke Triemstra zien te behouden. Hij bracht de bal voorin bij Jacob Klaas Haitsma. Die raakte de bal aan de zijkant van de nap zodat de bal ligt omhoog schoot. Net in de ruimte die opslager Bauke Triemstra in was gelopen. Met uiterste precisie wist hij de bal tot in het perk te retourneren. Jan Braaksma sr.