Easterein wint de Ald-Meierspartij

HITZUM - Easterein heeft de 18e Ald-Meierspartij in Hitzum gewonnen. Het partuur bestaande uit Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jeska Terpstra won de finale met 5-4 6-6 van Sexbierum.

Het was een spannende finale tussen Easterein (Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jeska Terpstra) en Sexbierum-Pietersbierum (Ilse-Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries). De strijd ging gelijk op en veel eersten werden op 6-6 beslist. Easterein hield het hoofd koel en werd de terechte winnaar van de partij. De Sulveren Pong mag voor een jaar mee naar Easterein. De derde prijs ging naar Makkum met Larissa Smink, Indy Tuinier en Anouk Smink. Zij verloren de halve finale met 5-0, 6-6. De Ald-Meierspartij is de 'Freule voor de meisjes', winst op deze partij levert een vaandel op voor de vier vaandels. Voorgaande jaren deelde mevrouw Jorritsma, echtgenote van de Commissaris van de Koning, de prijzen uit. Nu werd dat gedaan door de echtgenote van Pieter Winsemius, een van de grondleggers van de partij, en hun zoon Albert Winsemius. Albert zal de taken van zijn vader overnemen, Pieter Winsemius doet een stapje terug. De kransen worden ieder jaar omgehangen door een mystery guest. Zaterdag was dat shorttracker Daan Breeuwsma. Breeuwsma vertelde niet te zijn opgegroeid met het kaatsen maar dat hij erg genoten had van de meisjes. ,,Het vuur spatte er af, prachtig om te zien" aldus Breeuwsma. (foto's Suwarda Vis)