Dames maken zich op voor de Frouljus PC

MENAAM - Het was een spannend weekend voor de hoofdklasse Dames. Over een week is de Frouljus PC in Weidum, afgelopen weekend konden de laatste punten behaald worden om rechtstreeks op de lijst te komen of in de keats-off donderdag nog een kans te krijgen.

Zaterdag kaatsten de dames in Menaam de Gouden Willem partij. Martzen Deinum werd de ‘Grande Dame’ van de wedstrijd, zij werd koninging. In de finale versloegen Deinum en haar maten Elly Hofman en Marte Altenburg het sterke trio Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra met 5-5, 6-2.

Derde werden Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma.

Zondag kwamen de dames in actie in Wergea. Nu waren de rollen omgedraaid, winst voor partuur Tuinenga en de tweede plaats voor Horman, Altenburg en Deinum. Derde in Wergea waren Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma.

Elf parturen zijn zeker van de Frouljus PC, dat zijn de parturen van Ilse Tuinenga, Anne Monfils, Elly Hofman, Louise Krol, Joukje Kuperus, Sietske Okkema, Nicole Hempenius, Jildou Sweering, Jeanette Jansma en Tineke Dijkstra.

Donderdag strijden vier parturen in de keats-off om het laatste plekje, dat zijn de parturen van Serena Hovenga, Nelie Steenstra, Anne-Berber Zeinstra en Anna-Brecht Bruinsma.

Het partuur van Jacob Klaas Haitsma, Jelle Attema en Evert Pieter Tolsma heeft de Gouden Willempartij in Menaam gewonnen. Een verrassende overwinning, na een spannende finale tegen Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra met alles aan de hang. Jelle Attema werd tot koning uitgeroepen. Onlangs nog verraste het partuur van Jacob Klaas Haitsma, Jelle Attema en Hillebrand Visser op de PC, toen werd er op dezelfde 5-5, 6-6 stand verloren. Nu werd met de nieuwe maat Ever Pieter Tolsma wel de overwinning in de wacht gesleept.

De derde prijs ging naar het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.