Feesttent terug in Kimswerd

KIMSWERD - De feesttent is terug bij het dorpsfeest in Kimswerd. Na de opening acht jaar geleden van het multifunctionele centrum in het dorp, was de feesttent verleden tijd. Maar met het verdwijnen van de tent verdween ook de gezelligheid. De sfeer van de tent kon niet worden geëvenaard in multifunctioneel centrum Piers’ Stee. Steeds minder bezoekers kwamen naar de feesten, reden voor de ijsclub, de kaatsvereniging, de jeugd van P3, dorpsbelangen en het Multifunctioneel Centrum om de krachten te bundelen.

Het dorpsfeest van Kimswerd moet weer een feest worden voor het hele dorp met sfeer en gezelligheid. Vorig jaar heeft een commissie gekeken naar de toekomst voor de kaatsvereniging. De commissie heeft gekeken naar de merke en er is contact geweest met omliggende dorpen. Er is een rapport verschenen waarin stond dat er gezocht moest worden naar meer eenheid tijdens de merke, de uitstraling moest anders aangepakt worden. Besloten is om met alle verenigingen om tafel te gaan om de merke weer gestalte te geven.

Merke-sfeer

Gezamenlijk is er een tent gehuurd, muziek uitgezocht en zijn er activiteiten voor jong en oud bedacht. Alle festiviteiten vinden plaats in en rond de tent op het kaatsveld, een ontmoetingsplaats voor iedereen. De aanwezigen zijn zonder uitzondering enthousiast, de feesttent straalt meer uit dan mfc Piers’ Stee met een tent ertegenaan gebouwd. Het werkte niet, het bracht niet de ‘merke-sfeer’. Zaterdag was het ledenkaatsen, de finales werden voor de tent verkaatst, de prijsuitreiking vond in de tent plaats. Aanzienlijk meer bezoekers dan voorgaande jaren bleven na afloop van het kaatsen nog even hangen. Rond vijf uur reikte voorzitter Michiel de Boer de prijzen uit. Naast de tent draaide de draaimolen, tot drie uur mochten de kinderen er gratis in. Later werd hij omgebouwd tot zweefmolen. Zondag zijn de kaatsliefhebbers van harte welkom in Kimswerd, ze mogen gratis naar binnen. De kinderen kunnen mee, de draaimolen draait ook zondag weer gratis rondjes tot drie uur. De heren hoofdklasse komen in actie op een veld waar de oude sfeer in ere hersteld wordt. De prijswinnaars bij het ledenkaatsen in Kimswerd waren: Harde bal A-klasse 1e prijs: Sybren Beert de Jong (Koning ) & Bauke de Boer 2e prijs: Anne Wind & Sjoerd Atze de Jong Harde bal B-klasse 1e prijs: Henk Rijpma (Koning) & Piet Stellingwerf 2e prijs: Jan Gerben Niezink & Klaas Westra Zachte bal 1e prijs: Sander Wiersma, Bert Faber (Koning) & Klaske Rijpma 2e prijs: Bjorn Kieftenburg & Anneke Westra Jeugd 1e prijs: Nynke Rijpma (foto's Suwarda Vis)