Carel van Sternsee

Franeker - In Franeker lopen op hoogtijdagen regelmatig de Sternse Slotlanders door de stad. Dat de naam van deze showband iets met het terrein in Franeker te maken heeft waar het enige echte kasteel met slotgracht in Friesland gestaan heeft, dat weten de meeste wel. Maar waar dat Sternse op slaat?

In Museum Martena hangt een portret van Carel van Sternsee (1551-1615). Het is door de Stichting Klaarkampster Weeshuis in bruikleen gegeven aan het museum.

Van Sternsee was een van de eerste voogden van het Klaarkampster Weeshuis in Franeker. Door zijn huwelijk met Lucia van Cammingha was hij eigenaar van het Sjaerdemaslot in Franeker. Na Carels dood werd het slot ook wel het Sternse Slot genoemd.

Omdat het testament van Carel bewaard is gebleven weten we dat hij heel wat landerijen in Friesland bezat. Sternsee had samen met Lucia geen kinderen en hij liet al zijn bezittingen na aan verre verwanten. Voorwaarde was wel dat zij de naam en het wapen van Sternsee gingen voeren. Met allerlei ingewikkelde noodgrepen probeerde Carel om zijn naam na zijn dood te laten voortleven.

Na de dood van Carel van Sternsee in 1615 werd de inboedel van het Sternse Slot verkocht. Van heinde en ver kwamen mensen om de bezittingen van Carel en Lucia te bekijken. De lijst met alle bezittingen is bewaard gebleven en beslaat meer dan honderd foliobladen.

Omdat ook de kopers van de spullen bekend zijn weten we dat er heel wat adel, professoren, boekhandelaren, studenten en uitdragers belangstelling hadden.

Omdat er in de boedel ook een kakstoel (kinderstoel), speelgoed en kinderkleding beschreven wordt vermoeden we dat het echtpaar toch kinderen gehad heeft die waarschijnlijk jong gestorven zijn.

Naast gewone gebruiksvoorwerpen waren er ook goud en zilver, boeken en 72 schilderijen. Of tussen deze schilderijen het portret van Worp van Ropta zat, staat niet beschreven.

Het levensgrote portret van Worp bevindt zich in het museum. Aangezien Worp de opa van Carel van Sternsee is, zou het niet wonderlijk zijn als het portret via hem in Franeker is terechtgekomen.

Ondanks alle moeite die Carel heeft gedaan om zijn achternaam te laten voortleven is deze toch een beetje in de vergetelheid geraakt. De Sternse Slotlanders houden de naam nog hoog. Misschien zou een kleine afbeelding van Carel op hun website op zijn plaats zijn. Het museum kan wel zorgen voor een mooie afbeelding.