Zelfmoordpreventiecampagne De vraag van je leven gestart in Friesland

HARLINGEN - Voor de tweede maal is maandag de zelfmoordpreventiecampagne De vraag van je leven gestart in Friesland.

De campagne is erop gericht om het aantal zelfmoorden in Friesland de komende jaren structureel terug te dringen. De vraag van je leven heeft als doel om publiek en zorgverleners bewust te maken van zelfmoorden.

De vraag van je leven is onderdeel van de landelijk campagne die is opgestart door 113 samen met de gemeente Harlingen en de GGD Fryslân. Harlingen is de eerste Friese gemeente die zich actief inzet voor suïcidepreventie.

De initiatiefnemers hopen dat de campagne bijdraagt aan het doorbreken van het taboe op praten over zelfmoord en onder andere het herkennen van signalen van suïcidale gedachten.

Ook via het trainen van gebiedsteams wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen: hulpverleners, huisartsen, burgers, naasten en risicogroepen.

Wie dat wil, kan anoniem terecht bij 113 via 0900-0113.