Gemeentebelang Franekeradeel stelt vragen rondom verplaatsen Pedro-bankje

Zuiderkade Franeker - De ophef rondom de plannen van de gemeente Franekeradeel om het Pedro-bankje te verplaatsen leidt nu ook tot gefronste wenkbrauwen bij de politiek.

Zo zegt Gemeentebelang Franekeradeel verbaasd te zijn over het feit dat de gemeente de overdekte door Pedro Kamstra geschonken bank nu opeens wil verplaatsen. De bank staat sinds 1961 op de Zuiderkade in Franeker. ,,In al die jaren is geregeld sprake geweest van overlast, maar is die ook altijd weer opgelost." Gemeentebelang Franekeradeel zegt om die reden de gemeente te hebben gevraagd om te wachten met het verplaatsen tot de eerstvolgende raadsvergadering. Dan zegt de partij vragen te gaan stellen aan het collega van B&W. ,,Wij vinden dat de overdekte bank niet mag verdwijnen vanwege overlast van een aantal jongeren."