Piet Paulusma neemt gerestaureerde Oosterbrug in gebruik

HARLINGEN - De gerestaureerde Oosterbrug in Harlingen wordt zaterdag 9 september feestelijk heropend.

Dat gebeurt vanaf 11.00 uur. Dan verleent Piet Paulusma de eerste boot officieel doorgang door het openen van de brug. Aanvankelijk zou de brug begin mei weer gemonteerd worden. Dat de brug later in werking is, heeft te maken met het behoud van zoveel mogelijk origineel materiaal. Gaandeweg bleek dat er extra zaken vervangen moeten worden vanwege de veiligheid. Dan vooral aan het bewegingswerk. Die aanpassingen duurden langer. Op dinsdag 6 december 2016 was de demontage van de Oosterbrug het startsein van een uitgebreide restauratie van de brug en de brughoofden. Deze monumentale brug uit 1908 is gelegen over de Zuidoostersingel en vormt de verbinding tussen het Franekereind en de Franekertrekvaart Na de Franekereindsbrug (gerestaureerd in 2016) en de Oosterbrug wordt ook de Singelbrug, eveneens uit 1908, gerestaureerd. De werkzaamheden aan deze brug starten zodra de restauratie van de Oosterbrug is afgerond. De Monumentenstichting Harlingen is medio 2015 opgericht. Eind 2015 kreeg stichting een subsidiebeschikking van de provincie Friesland voor de restauratie van de drie bruggen. Naast deze bruggen is de Monumentenstichting Harlingen ook eigenaar van de Grote Sluis aan de Rommelhaven en de Kleine Sluis aan de Rozengracht.