Waadhoeke presenteert logo nieuwe gemeente

FRANEKER - Het logo van Waadhoeke is gereed en wordt vanaf nu gebruikt in communicatie-uitingen van de nieuwe gemeente.

Het logo symboliseert verbinding en samenwerking en is ontworpen door GH+O uit Leeuwarden. In totaal hadden vier reclamebureaus een ontwerp ingediend. Na de presentaties ging de voorkeur uit naar die van het Leeuwarder bedrijf.

Het logo is ontstaan vanuit de gedachte dat in Waadhoeke één stad en veertig dorpen en kernen samen de nieuwe gemeente vormen. Alle kernen vormen in het logo samen de letter W van Waadhoeke. ,,Daarnaast symboliseert het de eigenheid van alle kernen in de nieuwe gemeente.”

De fusiegemeente Waadhoeke ontstaat per 1 januari 2018 uit: Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum uit Littenseradiel.