Victory4All aanwezig op vrijmarkt Agrarische Dagen Franeker

FRANEKER - Victory4All is aanwezig op de vrijmarkt tijdens de Agrarische Dagen Franeker.

Er wordt dan uitleg gegeven over het project van een groep volwassene die in 2018 vanuit Franeker en omstreken voor een werkvakantie vertrekken naar Zuid-Afrika. Ook gaan zij geld inzamelen voor het project.

Zij gaan zich inzetten voor de projecten van Victory4All die werkzaam is in de sloppenwijken van Jeffrey’s bay en Humansdorp. Momenteel is de nieuwe school voor kansarme kinderen bijna klaar.