Volièrevereniging De Edelzanger verhuist vogelmarkt naar dorpshuis De Boppeslach in Dongjum

DONGJUM/FRANEKER - Volièrevereniging De Edelzanger verhuist haar gratis vogelmarkt naar een nieuwe locatie.

De vogelmarkt is ditmaal in dorpshuis De Boppeslach aan de Wytse Foppesstrjitte 33A in Dongjum en vindt plaats op zaterdag 30 september.

Bezoekers kunnen er terecht tussen 11.00 en 13.00 uur. Er kunnen vogels woorden aangeschaft en verkocht. Ook zijn twee handelaren aanwezig die diverse vogels aanbieden en vogels inkopen.

Daarnaast kan in contact worden gekomen met ander vogelliefhebbers en is informatie te krijgen over volièrevereniging De Edelzanger.