Grote verschillen in leegstand winkelpanden in regio Franeker Courant, Harlingen onder landelijk gemiddelde

Franeker - Er bestaan in het verspreidingsgebied van de Franeker Courant grote verschillen omtrent leegstand van winkelpanden.

Dat blijkt uit een rapport van het Compendium voor de leefbaarheid. Daaruit blijkt ook dat ondanks de inspanningen van de provincie het aantal winkelpanden in Friesland hoog blijft. In de regio van de Franeker Courant blijft alleen de gemeente Harlingen met 8,04 procent onder het landelijk gemiddelde van negen procent. Terwijl het Bildt er met een leegstand van 9,94 procent bij in de buurt blijft. Franekeradeel en Menameradiel zitten boven het landelijk gemiddelde met resepctievelijk 12,86 en 19,19 procent leegstand. Absolute uitschieter is Littenseradiel. Daar staat maar liefst 65,72 procent van de winkelpanden leeg.

Retaildeal provincies

Een jaar geleden waren de landelijke cijfers over winkelleegstand dermate hoog, dat gedeputeerde De Rouwe samen met andere provincies zijn handtekening zette onder een retaildeal. Daarin werden diverse maatregelen aangekondigd om het aantal vierkante meters leegstaand winkeloppervlak terug te dringen. Het rapport van het Compendium voor de leefbaarheid wijst uit dat die inzet nog nauwelijks tot positieve resultaten leidt. In een aantal Friese gemeenten is de winkelbezetting zelfs verder omlaag gegaan. Zie deze website voor de leegstand in alle Nederlandse gemeenten.