FOTO’S | Film over missieposten Trijntje Beimers in première in Theater De Koornbeurs

FRANEKER - De documentaire van Thomas Corte en Tjebbe Witteveen over twee missieposten van Thomas Corte en Tjebbe Witteveen in Tanzania is zondag in première gegaan in Theater De Koornbeurs in Franeker.

Voor de documentaire reisden de twee jonge filmmakers af naar het Afrikaanse land. Corte en Witteveen, studenten media en entertainment aan de Stenden Hogeschoolkregen alle tijd en gelegenheid om te werken aan hun film die zij de titel ‘Nuru’ (licht) meegaven, naar het gelijkna-mige evangelisatiekrantje wat Trijntje Beimers uitgaf en ooit een oplage van 100.000 exemplaren bereikte. Trijntje Beimers stond aan de basis van de missieposten. Zij werd in 1922 geboren in Sint Anna-parochie. In 1937, op haar vijftiende, volgde ze haar roeping tot het missiewerk. Ze begon met een zesjarige opleiding in de verpleging. Daarna volgde ze een opleiding aan de Bijbelschool in Doorn. In 1953 begon ze haar reis naar Tanzania. Zij stelde haar leven in dienst van de medemens, door het geven van medische zorg, onderwijs, zorg voor baby’s en weeskinderen. Ze stichtte scholen en kerken, ziekenhuizen en kindertehuizen. Ze werd bekend als de Friese moeder Theresa. De beide missieposten vieren dit jaar hun jubileum. En Friesland viert dat feest met hen mee, omdat Friezin Beimers aan de basis stond van het missiewerk. Vijftig jaar geleden stichtte zij missiepost Kilangala en tien jaar later volgde Kantembo. De huidige managers van beide missie-posten zijn van 21 september tot 9 oktober in Fryslân om te vertellen over hun werk en Fryslân te bedanken voor die halve eeuw verbondenheid. Sinds 2004 is de Stichting Trijntje Beimers nauw betrokken bij het werk op de missieposten in Kilangala en Kantembo. Het is de voortzetting van het in 1992 opgerichte Trijntje Beimers Comité. Van 2011 dateren de eerste contacten met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). In 2013 groeide dat uit tot nauwe samenwerking, waarbij het ZZg nu het voortouw neemt in het werk en de contacten met Tanzania. Voorzitster van de Stichting Trijntje Beimers is Pytsje Kampen van It Heidenskip. Zij bezocht de zendingsposten in Tanzania regelmatig en zag met eigen ogen dat de financiële giften daadwer-kelik de plaatselijke bevolking tengoede kwamen. Op uitnodiging van de Stichting zijn de beide managers van de missieposten, Moses Siame en Chrostopher Maganga tot 9 oktober in Friesland. Op vrijdag 6 oktober is er een feestelijke avond in Het Baken in Koudum. Trijntje Beimers overleed op 13 juni 2006, onderweg naar het ziekenhuis van Sumbawanga, op de leeftijd van 84 jaar. Haar laatste woorden waren: „Het werk gaat toch wel door?”