Werkgroep Franeker Verwent ziet levenslicht

FRANEKER - De werkgroep ‘Franeker Verwent’ is medio september gestart. Bewoners en ondernemers uit de binnenstad overleggen daarin elke zes weken, om de kwaliteit van de openbare ruimte op een hoger peil te krijgen.

Bij het overleg gaat het om zaken als schoon, heel en veilig, maar ook om de bewegwijzering, het parkeren en de verlichting. Het is volgens binnenstadsmanager Olaf Busch belangrijk dat er nu een podium is waar gesignaleerde problemen en kansen voor verbetering genoteerd worden. ,,Maar ook dat er afspraken kunnen worden gemaakt over de aanpak en gevolgd kan worden hoe dit gaat. Dat is heel wat anders dan dat er klachten op de stapel komen te liggen en er geen contact over is.” Voor de deelnemers ligt er volgens Busch wel een flinke uitdaging. ,,Want er is nog geen grote zak geld om extra werkzaamheden onmiddellijk mogelijk te maken. Wel kan de werkgroep prioriteiten stellen, voorstellen voor extra inzet onderbouwen en samenwerking tussen gemeente en burgers tot stand brengen.”

‘Lijn in activiteiten’

Rondom het binnenstadsmanagement worden ook de activiteiten tegen het licht gehouden. ,,We gaan dit najaar proberen wat meer lijn te krijgen in het aanbod van activiteiten. Wat sluit het best aan op de ontdekte identiteit van de historische academiestad en haar bewoners? Zetten we in op een paar grote evenementen of moet er elk weekend iets te doen zijn? Het liefst allebei misschien, maar de mogelijkheden zijn natuurlijk niet onbeperkt”, zegt Busch. Hoewel de gemeenteraad van Franekeradeel in april aangaf bereid te zijn tot extra financiële inspanningen voor activiteiten is een voorwaarde volgens de binnenstadsmanager wel dat er een goed plan op tafel komt te liggen. Een aantal ondernemers gaat hieraan werken met ondersteuning van Busch. Over de pilot met livemuziek op zaterdag tijdens het winkelen die in september startte in binnenstad, zegt Busch positieve geluiden binnen te krijgen. ,,Muziek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de sfeer en ervoor zorgen dat de bezoekers geraakt worden door wat de stad te bieden heeft, waardoor ze langer blijven, terugkomen en enthousiaste verhalen vertellen. Live past ook bij de identiteit van Franeker, waar echte mensen de indruk bepalen.”

Extra geld promotie

Dit jaar en in 2018 wordt daarnaast 40.000 euro extra besteed aan promotie. De raad stelde daarbij als voorwaarde dat er een plan moet liggen, zodat het geld goed besteed wordt. Ook de ondernemers stellen die eis. Busch: ,,De eerste versie van dat plan is er nu. Alle ondernemers hebben via De Ster van de Elf Steden de mogelijkheid gehad te beoordelen of dit ook voor hen de beste manier is om Franeker onder de aandacht te krijgen. Promotie is heel wezenlijk voor het succes van de stad. Het mag toch niet zo zijn dat alle Franekers ontzettend goed bezig zijn, maar dat niemand dat verder weet. Vol gas dus.” (Tekst Jitze Hooghiemstra)