Brochure Sterrenkijker gepresenteerd in Theater De Koornbeurs

FRANEKER - De Sterrenkijkerbrochure 2017/2018 is woensdag gepresenteerd in Theater De Koornbeurs in Franeker. Martinus Visser kreeg namens de gemeente Franekeradeel het eerste exemplaar uitgereikt.

De presentatie van het kunst- en cultuurprogramma voor alle basisscholen in Franekeradeel gebeurde in aanwezigheid van de diverse betrokkenen. Zij presenteerden hun aanbod aan de leerkrachten. Vanwege de presentatie waren Museum Martena, het Kaatsmuseum en het Planetarium gratis toegankelijk voor de leerkrachten.

De Sterrenkijker is een initiatief van de gemeente en bestaat sinds 2010. De scholen krijgen een gevarieerd programma aangeboden, waarbij veel aandacht is voor de combinatie van de Friese taal en cultuur. Zo wordt de Friese taal op speelse en gevarieerde wijze onder de aandacht van de schoolkinderen gebracht.

In het programma wordt samengewerkt door kunst- en cultuuraanbieders als: Theater De Koornbeurs, Museum Martena, het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, het Kaatsmuseum en onder andere Muziekschool Ritmyk. De Sterrenkijker wordt gecoördineerd door Silvia Kingma.