INGEZONDEN | 'Herbouw van de Dongjumer waterpoort heeft absoluut geen meerwaarde voor de stad Franeker'

Franeker - Bert van den Berg uit Franeker stuurde een ingezonden brief naar aanleiding van een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van Johannes Elzinga over de herbouw stadspoorten.

Volgens Van den Berg heeft ,,herbouw van de Dongjumer waterpoort absoluut geen meerwaarde voor de stad Franeker.” Hieronder de ingezonden brief. Natuurlijk is het jammer dat er in het verre verleden monumentale gebouwen in Franeker zijn afgebroken. Dit geldt voor heel veel steden in Nederland. In het artikel geeft de heer Elzinga aan dat het bolwerk zich beperkt tot een aantal ‘koepeltjes’. Hij gaat hierbij echter voorbij aan de monumentale aangrenzende Froonacker met vanaf het water een prachtig gerestaureerd Rijks monumentaal pakhuis Poolshof met woonhuis uit 1765. Menig watertoerist maakt van dit historisch open stukje Franeker een foto. Dat een dergelijke herbouw van de Dongjumer waterpoort een meerwaarde geeft aan onze water toerist is de vraag. Immers, het is een gebouw opgetrokken uit moderne houtskelet bouw met daaromheen muren van oude steentjes.

Draagvlak

Is dit waar de watertoerist op zit te wachten terwijl de stad Franeker al zoveel mooie monumentale panden te bieden heeft. Er zijn nu plannen om draagvlak onder de Franekers te meten. Een feit is dat er absoluut geen draagvlak is onder praktisch alle bewoners van de aangrenzende Froonacker. Deze hebben dit onlangs bij de gemeenteraad te kennen gegeven doormiddel van het aanbieden van de petitie ‘stop de plannen herbouw Dongjumer waterpoort’. In het artikel wordt ook gesproken over het feit dat de herbouw niet ten kostte gaat van gemeenschapsgelden. Ik denk dat de gemeente bedrogen uitkomt. De begrootte kosten van driehonderdnegentig duizend euro zijn veel te laag ingeschat. Dit is een klassieke binnenkomer in het kader van haalbaarheid. De werkelijke kosten zullen uiteindelijk vele malen hoger liggen en wie gaat dat dan betalen.

Haalbaarheidsplan

Tot nu toe heeft alleen het haalbaarheidsplan, dat inhoudelijk vooral is gebaseerd op aannames, de gemeenschap al tienduizend euro gekost. Ik hoop dat de Franekers onder ogen zien dat de mogelijk herbouw van de Dongjumer waterpoort, in de vorm van een commercieel decorstuk, absoluut geen toegevoegde waarde heeft. Laten we het unieke open stukje Franeker dat het nu is bewaren voor de toekomstige generaties, misschien nog wel mooier dan in de tijd dat de poort er nog stond. Bert van den Berg, Franeker