Deuren basisscholen in regio dicht vanwege staking

Quaestiusstrjitte 15 Dronryp - De deuren van de basisscholen in de regio blijven vandaag dicht.

Dat heeft te maken met de lerarenstaking. Dat het nieuwe kabinet 500 miljoen euro wil uittrekken om de werkdruk te verlichten, verandert niets aan het voornemen om vandaag niet aan het werk te gaan. Later op de middag is er een manifestatie op het Haagse Malieveld. De onderwijsbonden verwachten daar vandaag zo'n 30.000 meesters en juffen. Verreweg de meeste basisscholen houden volgens de bonden de deuren gesloten. De 500 miljoen die nu is toegezegd, wordt onder andere geïnvesteerd in kleinere klassen en meer onderwijsassistenten. Daarnaast eisen de leerkrachten 900 miljoen euro om hun salarissen gelijk te trekken met collega's in het middelbaar onderwijs. Daar is tot nu toe, zo bleek op Prinsjesdag, 270 miljoen euro voor opzijgezet.