Restanten huizen uit zeventiende en achttiende eeuw aangetroffen bij werkzaamheden in Steenhouwersstraat Harlingen

HARLINGEN - Er zijn archeologische vondsten gedaan tijdens de sanering van de Steenhouwersstraat in Harlingen.

ADC ArcheoProjecten trof bij de werkzaamheden restanten aan van bewoning uit de zeventiende en achttiende eeuw met onder andere een kelder met aanzetten tot een kruisgewelf.

Meteen na het verwijderen van de betonvloeren van de gesloopte panden werd duidelijk dat er nog restanten over zijn van vroegere bewoning. Van oude historische kaarten is bekend dat snel na de stadsuitbreiding van 1597 de eerste bebouwing op dit terrein is ontstaan.

Op de stadsplattegrond van 1610 is zichtbaar dat op de hoek van de Steenhouwersstraat en de Zuiderhaven een groot herenhuis heeft gestaan. Dit werd waarschijnlijk ’t Engels Huys genoemd. Naar verwachting is de kelder met kruisgewelf onderdeel geweest van ’t Engels Huys. Het kruisgewelf zelf is in de latere eeuwen al gesloopt.

Achter de mogelijke restanten van ’t Engels Huys zijn nog een drietal resten van huizen aan de Steenhouwersstraat gevonden. Richting de Spoorstraat is daarnaast de vroegere Spinhuisstraat zichtbaar. ADC ArcheoProjecten is in ieder geval nog deze week aan de slag met het documenteren van de restanten op het terrein.

De gemeente Harlingen gaat de Steenhouwersstraat opnieuw inrichten en wil een aantrekkelijkere entree maken naar de binnenstad. De bestaande panden zijn al gesloopt. Het gebied zelf wordt momenteel voorbereid voor ontwikkeling.