Intentieverklaring komst Franeker Academie ondertekend, eerste activiteiten in najaar 2018

Breedeplaats Franeker - De intentieverklaring om de universiteitsgeschiedenis van Franeker te laten herleven is donderdagavond ondertekend in het Nederlands, Fries, Engels en Latijn. Uiterlijk in het najaar van 2018 moet de Franeker Academie de eerste concrete activiteiten opleveren.

De ondertekening voor de komst van de Franeker Academie vond plaats in de Botniastins in Franeker en gebeurde door: burgemeester Van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel, professor Jouke de Vries van de Campus Fryslân, Dick Tolsma, voorzitter kerkrentmeesters en Pieter Oosterhof, voorzitter van de beheersstichting. Na afloop zetten ook alle genodigden uit de betrokken doelgroepen van de Franeker Academie als getuigen hun handtekening onder de intentieverklaring. De Franeker Academie moet een vestiging worden van de Campus Fryslân en krijgt zoals het er naar uitziet één collegezaal. Adema Architecetenburo NJ heeft daarvoor al een impressie gemaakt.

Diverse studierichtingen

In Franeker kunnen studenten zich vervolgens verdiepen op meerdere terreinen. Als het aan Van Zuijlen ligt, wordt ingezet op: levensbeschouwing, sterrenkunde, psychiatrie, instrumenten maken en verduurzaming van de landbouw. Ook voor het Planetarium, Museum Martena, de Martinikerk en scholen liggen er volgens de burgemeester kansen om er bij aan te sluiten qua leerlocatie. Van Zuijlen: ,,Als concept, als instelling, kunnen de activiteiten digitaal en fysiek plaatsvinden op talloze plekken. Daarmee neemt de kans op een financieel gezonde Franeker Academie ook heel snel toe. Door praktisch te zijn, verbinding maken, geen mega-investeringen doe en overheadkosten te beperken."

Initiatieven

Daarnaast gaat de Weekendschool Franeker de academie gebruiken als uitvalsbasis. Terwijl er kansen zijn voor andere initiatieven zoals een seniorenacademie, lezingenseries, gilde-activiteiten en kunnen inwoners zelf voorstellen doen. Ook bleek dat de Campus Fryslân, die in de bibliotheek komt bij het Zaailand in Leeuwarden, gaat onderwijzen in de rijke Franeker universiteitsgeschiedenis. Als het aan Van Zuijlen ligt, moet de Franeker Academie dan ook blijvende impact hebben. ,,Op de verspreiding en bevordering van het denken, het wetenschappelijk denken in het bijzonder. Op de vergroting van kansen en zelfbewustzijn van de kinderen en jonge mensen - van dichtbij en van veraf - die hier in welke vorm dan ook onderwijs gaan krijgen."

Expositie Land van Latijn

Manon Borst, directeur van Museum Martena, liet bij de ondertekening weten dat volgend jaar de expositie Land van Latijn is te zien bij het Franeker Museum. Die wordt gehouden samen met Tresoar. In de expositie wordt ingegaan op: grote namen uit de Franeker universiteitsgeschiedenis, wat de toestroom van studenten betekende voor Franeker en komen de gemakken en ongemakken van het Latijn aan bod. Borst: ,,Wij verwachten dat de expositie die wordt niet alleen aansluit bij de Franeker Academie, maar ook bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 veel toeristen naar Franeker zal trekken."

Tresoar

Bert Looper, directeur van Tresoar, gaf de aanwezigen na afloop alvast een vrijkaartje voor de expositie. Op de voorkant ervan stond heel toepasselijk een beeltenis van de oude Franeker Academie. ,,Het is mooi dat er straks weer studenten in Franeker rondlopen." Zie ook de eerdere berichtgeving in de Franeker Courant. (Tekst Jitze Hooghiemstra/foto's Jachim de Ruijter)