College Harlingen zet in op komst cultureel centrum in Voorstraat

HARLINGEN - Het College van B&W van Harlingen wil een cultureel centrum realiseren op de Voorstraat, waar ook Van der Velde, de bibliotheek en het Hannemahuis in samenkomen.

De komst van het cultureel centrum moet volgens het college culturele aanbod versterken en een impuls gegeven aan het winkelkerngebied van Harlingen. Op 18 oktober spreekt de raadscommissie over het voorstel. Op 31 oktober volgt besluitvorming in de gemeenteraad. Het onderkomen moet één centrale toegang krijgen op de Voorstraat 54. Dat moet ook de ingang worden van de bibliotheek, de boekhandel en het museum. Op dit moment is fotograaf Wim Smits in dit pand gevestigd. In overleg met Smits is overeengekomen dat hij verhuist naar de Voorstraat 26. Dat is het voormalige pand van boekhandel Wever. Het college wil de gemeenteraad voorstellen om een krediet van 1.575.000 euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Voorstraat 54 en de verbouw van de drie panden. Samen met een al eerder gereserveerd krediet voor de verbouw van de bibliotheek, komt de totale investering op 1.991.00 euro.