Dongjum stapt definitief uit de KNKB

Dongjum - Het zat er al aan te komen, maar nu is het doek definitief gevallen, kaatsvereniging Moed en Volharding uit Dongjum stapt per 1 januari 2018 uit de KNKB.

De 118 jaar oude kaatsvereniging kon het financieel niet langer bolwerken. Jarenlang organiseerde Moed en Volharding een hoofdklassepartij voor heren, waar al jaren niet voldoende bezoekers op af kwamen om het rendabel te maken. De laatste jaren was de vereniging ook verplicht een hoofdklassepartij voor de dames te organiseren. Een wedstrijd die de vereniging veel geld kostte en niets opleverde. Een te zware belasting voor de kleine vereniging. Het betekent ook dat Dongjum niet meer op de afdelingswedstrijden uit zal komen. De leden die KNKB-wedstrijden kaatsen, zullen dat in het vervolg voor een naburige plaats moeten doen. In augustus kaatsten Martin Schinkel, Folkert Postma en Sander Spoelstra nog namens Dongjum de Freule. Het organiseren van de twee hoofdklassepartijen kostte de vereniging veel geld. Moed en Volharding heeft ervoor gekozen zich op de eigen leden te richten in de toekomst.

Wier nog in het ongewisse

De vergadering van V.v.V. Wier op vrijdag 15 september jl. kende een grote opkomst, maar de problemen zijn nog niet opgelost. De grote opkomst liet zien dat de inwoners wel betrokken zijn bij het dorp en de activiteiten, maar de vereniging heeft nog geen nieuwe bestuursleden gevonden. In verband met het vertrek van twee bestuursleden zal het bestuur komend jaar uit slechts twee personen bestaan. Te weinig om wedstrijden te kunnen organiseren. De vereniging luidde daarom de noodklok. Besloten is alle aanwezigen de ruimte te geven om na te denken over wat er besproken is op de vergadering, op vrijdag 13 oktober staat een vervolgvergadering gepland in De Oanrin in Wier. (Foto's Suwarda Vis)